logo

Havenreglement Jachthaven Noordwijk

 

Dit reglement geldt op het terrein van Jachthaven Noordwijk en is bedoeld om een prettige gang van zaken te waarborgen.

Het gebruik van elektra en drinkwater door de huurder is alleen toegestaan in aanwezigheid van diezelfde huurder. Voor drinkwater geldt tevens dat het alleen mag worden gebruikt ter vulling van de drinkwatertank van het vaartuig van de huurder of voor andere consumptieve doeleinden.

Onderhoudswerkzaamheden, uitgevoerd door de huurder, aan zijn of haar vaartuig, zijn alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimtes na overleg met de verhuurder.

Brandstofmotoren dienen alleen actief te zijn tijdens het varen.

Tijdens de binnen stalling is de aanwezigheid van ontvlambare of explosiegevoelige materie in een vaartuig of object ten strengste verboden.

Geluidsoverlast is vanzelfsprekend niet gewenst.

Van de huurder wordt verwacht, dat hij z’n vaartuig dermate veilig afmeert, zodat er geen schade of overlast kan ontstaan aan vaartuigen van huurders of passanten. 

Bij de in/uit gang van het haventerrein staan 3 afvalcotainers;

Papier          >          papier & karton
Glas             >          glaswerk

Kleinafval     >          resterend afval

>>geen chemisch afval of vloiestoffen gemaakt van aardolie<<

Mocht de huurder toch dit soort afval achterlaten in een afvalcontainer, dan riskeert deze een boete van € 100,-    Voor meer informatie kan de huurder terecht bij de havenmeester.                  

 

De verhuurder is verplicht voldoende toezicht te houden, om een goede gang van zaken op het terrein van Jachthaven Noordwijk te kunnen handhaven.  Ter ondersteuning hiervan en ten behoeve van preventie, is het jachthaventerrein uitgerust met beveiligingcamera’s.  Aan de beelden kunnen geen rechten worden ontleend.   

Indien de algemene voorwaarden of huisregels van Jachthaven Noordwijk niet in acht worden genomen, is de verhuurder gerechtigd voldoende maatregelen te nemen om de situatie weer te herstellen. Mocht het nodig zijn die maatregelen financieel te moeten ondersteunen, dan zijn die voor rekening van de veroorzaker of diegene die de verantwoording over hem/haar heeft.